Comitès

COMITÈ D’HONOR

Il·lm. Sr. Jaume Padrós i Selma. President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Sr. Albert Tort Sisó. President del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sra. Conchita Peña Gallardo. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Excma. Sra. M. Eugènia Gay Rossell. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Sr. Guillermo Mattioli i Jacobs. Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Sr. Angel Pérez de Gracia. Degà del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Sra. Maria Rosa Monreal. Presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Sra. Mireia Sala TorrentDegana del Col·legi de Logopedes de Catalunya

COMITÈ ORGANITZADOR

Presidenta: Eulàlia CucurellaVocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (per delegació de Josep Gasol)
Inés Barriga. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Ana Bistuer. Vocal de salut. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Núria Duaso. Sotsdegana. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Josep Gasol. Vocal de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Responsable de la Coordinadora de Metges de Residències Geriàtriques del Barcelonès
Lluís Juan. Secretari de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Ester López. Infermera i membre de la vocalia de geriatría. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Mireia López. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Patricia López. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Josep Morera. Advocat i vocal de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Miquel Puiggalí. Advocat. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Marta Saiz. Membre del Grup de Treball de psicologia de l’envelliment. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Eva Simón. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Lucy Vasquez. Membre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Inés BarrigaTerapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Núria Duaso. Sotsdegana. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Lluís JuanSecretari de la Secció Col·legial de Metges de Residències Geriàtriques de Barcelona. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Ester López. Infermera i membre de la vocalia de geriatría. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Miquel Puiggalí. Vicepresident de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Lucy VasquezMembre del Grup de Treball de Gerontologia. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya