Pòsters

PÒSTERS

El Comitè Científic de les Jornades us convida a enviar resums per a la seva presentació en format pòster. La data límit per a la recepció de resums serà el 25 de febrer de 2019.

La secretaria confirmarà la recepció del mateix. La notificació d’acceptació del pòster es farà el 4 de març de 2019. En cas d’acceptació, es comunicarà als autors les normes per a la confecció del pòster.

Amb la finalitat d’estandarditzar el format dels resums, agrairem que llegeixin les normes de presentació amb atenció. Recordin que per a l’acceptació dels resums és necessari que al menys un dels autors estigui inscrit a les Jornades.

Els tres millors pòsters seran premiats com segueix:

  • 1er premi : 4 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 600€)
  • 2n premi: 3 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 450€)
  • 3er premi: 2 inscripcions a les properes jornades (valor del premi 300€)

 

Normes per a la presentació de resums

  1. S’acceptaran tant treballs quantitatius com qualitatius.
  2. Es valorarà especialment: El rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de resultats, que sigui un treball inèdit i la interdisciplinarietat.
  3. Els resums hauran d’estar redactats en català.
  4. S’enviaran per correu electrònic a residenciesgentgran@activacongresos.com com a arxiu adjunt en en format Word.
  5. El resum ha de contenir: Títol, nom i cognoms dels autors, institució dels autors i dades de contacte de l’autor per a la correspondència. Text: El text serà com a màxim de 300 paraules. El resum s’estructurarà en els següents apartats: introducció, objectiu, metodologia, resultats i conclusions.
  6. En el resum no es podran incloure ni imatges ni taules.